dokumentumok

Alapító Okirat (2014-es beadott változat)

Etikai Kódex (feltöltés alatt)

Pénzügyi Vagyonkezelési Szabályzat (érvényes az egyszeres könyvvitel idejére)

Pénzügyi Vagyonkezelési Szabályzat (érvényes a kettős könyvvitel idejére, feltöltés alatt)

Közhasznúsági Jelentések, Mérlegek  („A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.”
342/2011.(XII.29.) Korm. rend. 35.§.)

2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Határozatok Könyve

Tőkeerő Igazolás (legfrissebb)

Fontos ismeretek:

Könyvelésről (forrás: a Kurátor Alapítvány, http://www.kurator.hu )

az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról  CLXXV Tv (forrás: net.jogtar.hu)

a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról CLXXXI Tv (forrás: net.jogtar.hu)

a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről 350/2011 (XII.30.) (forrás: net.jogtar.hu)

sajátos számviteli szabályok   342/2011. (XII. 29.) (forrás: a Kurátor Alapítvány, http://www.kurator.hu )

Adózás (2012) (forrás: http://www.nav.gov.hu)

Comments are closed.