IRÁNY AZ EGYRE NAGYOBB KÖZÖSSÉG! *

A közhelyszerű “fenntartható fejlődés” fogalma nem azt fejezi ki, amit a felelősen gondolkodó emberek a változás fő jellemzőjeként megjelölnének.

Javasoljuk a “fejlesztett fenntarthatóság” (B.I.) az emberi létre vonatkoztatott fogalmának, és a “fenntartható szellemi fejlődés (evolúció)” fogalmának köztudatban való elterjesztését illetve a további változtatási szándékok és programok ezeknek megfelelő alakítását.

“A kultúra alapja egy közös hiedelemrendszer, közös narratíva, amelyet a kultúrához tartozók többsége elfogad, elhisz, lehet róla beszélni, fel lehet idézni. A közös kultúra alapja egy olyanfajta kommunikáció, amely megteremti a közös hiedelemrendszert az egymást követő generációk szocializációja során. – majd így folytatja Tóth Teréz Csányi Vilmos etológussal készített interjújában, amely az Új Pedagógiai Szemle 2006 novemberi  számában megjelent – … úgy látom, az európai kultúra messze van még attól, hogy a közös narratíva olyan szintű legyen, hogy az iskolába járó gyerek úgy gondolja, ő ember, európai, magyar – ebben a sorrendben; érezze, hogy ő megkülönböztethető a világ többi részén élő embertől. Néhány generáció munkája kell ahhoz, hogy az Európában élők előbb-utóbb megtalálják azokat a közös értékeket, amelyek a közös hiedelemrendszer részeivé válnak.” (kép forrása: www.hvg.hu)

Egy szép összefoglaló László Ervintől:


A MOSTart tevékenységeinek, projektjeinek célja ennek a közös narratívának a létrehozásához kapcsolódik.

Ezt a célt szolgálja az is, hogy közreműködünk abban, hogy a fiatalok világot láthassanak, közvetlen kapcsolatokban tapasztalatokat szerezhessenek más kultúrában felnőtt emberekről, az életükről, részt vegyenek abban, és segítsék őket úgy, ahogy nekik szükségük van arra. Tehát:

Kedves Önkéntességre Vágyók!

Ha szeretnétek külföldön kipróbálni magatokat és egy egyedülálló kalandra vágytok, akkor szervezetünk szívesen támogatja ezen elképzeléseket. Egyesületünk most már hivatalosan is küldő és koordináló szervezet az EVS programmal!

Akkreditáltattuk magunkat a nemzetközi adatbázisban.

Akkreditációs számunk: 2012-HU-36
Várjuk az érdeklődőket, hogy segíthessünk a külföldi önkéntes munka szervezésében.

Köszönettel,

Bajzák István
ügyvezető

E-mail: office@mostart.org

Ezt a célt szolgálja az is, hogy a MOSTart kilép a határok (korlátok) mögül.

Az új nemzetközi szervezeteivel újabb csoportokhoz fog elérni. Nagyobb esélyt teremtve a projektmunkára a kibővült, nemzetközi tagságának.

Ismerj meg minket!

Az első, magyarországi MOSTart NKKE 2006-ban kapott regisztrációs számot. A két alapító már 2004-ben ezt a nevet adta művészeti és oktatási kezdeményezésének.

Az alapító csapatból nem mindenki maradt meg, csak hatan, de mára új, fiatal társakkal kiegészülve, aktív és eredményes baráti társasággá kovácsolódott össze, szellemi közösségé, egymást inspirálva, egyre hatékonyabb módszerek, eszközök, utak megtalálásában és a kitartásban, akik az egészen különböző egyéni irányokat, szakmai célokat követő, nemzetközi (nemhogy nem egy városból, de még csak nem is egy ország határain belüli) tagságunk. Mindannyiunk és a célcsoportjainkként megtalált, megszólított partneri közösségünk szellemi fejlődése örömére.

Bevezetés után a köszöntő az egyesület egyik alapító tagjától, jelenlegi elnökétől:

 

Köszöntlek, Tisztelt Látogató,

a MOSTart Nemzetközi Kulturális Közhasznú Egyesület vezetőjeként örömmel mutatom be Neked szervezetünket. Engedd meg, hogy személyes de tisztelettudó hangon a legfontosabb tudnivalókra röviden felhívjam figyelmedet.

Az egyesületünk legfontosabb paramétereit természetesen a céljaink határozzák meg.

Az a forma is fontos, hogy ezeket milyen struktúrában, milyen szervezeti felépítésben tervezzük megvalósítani, és hogy kikkel. Megkülönböztetjük a célcsoportjainkat – többesszámban írhatom, majd érthető lesz, miért – a szervezetünk tagságától.

Természetesen vannak olyan közhasznú céljaink, melyek előnyét, eredményeit mi magunk, a tagság élvezi inkább.

De általában úgy működünk, hogy a szervezet jogi hátteret ad az aktív, kreatív, egy csapatot, baráti közösséget alkotó nem haszonleső emberek számára, akik a tagságtól független célcsoportjaik érdekében tevékenykednek a megélhetési munkájuk elvégzése után.

A mi közös célunk a hatékony közhasznúság azon területeken, amelyekben a tagok szeretnek tevékenykedni, amihez értenek, amit szervezeti háttér nélkül is szívesen és örömmel csinálnának. Az az állapot, hogy szabadon egy közösséget alkotunk, az, hogy egymás tevékenységeit kiegészítjük, csak gazdagítja a saját eredményeinket, hatékonyabbá teszi a saját tevékenységeinket és könnyebben, egyszerűbben elérhetőbbé válnak az egyenkénti közhasznú céljaink, tevékenységeink és eredményeink egymás célcsoportjaink számára. Ezeket, ezek gazdagodó egymásra épülését nyomon lehet követni a dokumentumaink között megtalálható közhasznúsági jelentéseinkben.

A szervezetünk nyitott mind jogi, mind természetes személyek számára. Egyáltalán nem célunk a nagy egyesületi taglétszám. Viszont bátran mondhatom, hogy éves szinten több ezer hátrányos helyzetű gyerek, fiatal, női dolgozó és nevelő illetve pedagógus számára jelent a mi létünk és tevékenységünk egy ablakot, majd ajtót, amelyen keresztül a saját erejéből kiléphet a kihasználható esélyek, megvalósítható célok, megvalósított eredmények korábban még csak nem is álmodott világába.

Ehhez a munkához roppant nagy bizalomra van szükség, ezért minden új tagjelöltnek próbaideje van. Egy teljes mesebeli esztendőnek kell eltelnie úgy, hogy minden aktívan és flottul menjen közben. Csak így válhat valaki és bárki MOSTart-taggá, ami nem kis feladat de nagy lehetőség.

Kívánok jó böngészést!

Bajzák István

 

” They don’t educate our kids, they indoctrinate our kids! It’s a Propaganda Machine”, Ron Paul

* Rorty után szabadon

 

Comments are closed.